Δεν ήταν ένας ευχάριστος Σεπτέμβριος..

Aon: Πιο καταστροφικός μήνας του 2018 –μέχρι στιγμής- ο Σεπτέμβριος