Μήνας: Φεβρουάριος 2020

Η Επαγγελματική Ανικανότητα τώρα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

Η Επαγγελματική μόνιμη ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα, προκύπτει, όταν ο Επαγγελματίας δεν θα μπορεί να ασκήσει ποτέ στο μέλλον το κύριο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει.
Το Profesco είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης επαγγελματικής μόνιμης ολικής  ανικανότητας. Παρέχει εξασφάλιση του επιπέδου ζωής των επαγγελματιών, όταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, μία σοβαρή ασθένεια ή ένα ατύχημα, τους στερήσει τα εισοδήματα τους. Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με βάση τις δεξιότητες που απαιτεί η επαγγελματική του δραστηριότητα και όχι με βάση τα ποσοστά ανικανότητας για εργασία των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων

 
Πλεονεκτήματα
 

Προσφέρεται ως ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωρίς την υποχρέωση βασικής ασφάλισης.

Ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο κόστος.

Η ασφάλιση παρέχεται από κορυφαία συνδικάτα των Lloyd’s και κατά αποκλειστικότητα μέσω της Karavias Underwriting Agency.

Κάλυψη Θανάτου από ατύχημα.

Προσφέρεται κάλυψη σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Παρέχει κάλυψη με υψηλά ασφαλισμένα κεφάλαια.

Προσφέρει κάλυψη σε ασθένειες που προϋπάρχουν εφόσον αυτές δεν εκδηλώθηκαν τους τελευταίους 30 μήνες.

 
Σε ποιούς απευθύνεται
 

Σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών που το επάγγελμα τους είναι η βασική πηγή εσόδων.

Γιατροί – Καλλιτέχνες

Χειρουργοί, οδοντίατροι, μουσικοί, ζωγράφοι, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες του θεάματος κλπ.

Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματίες

Αρχιτέκτονες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ελέυθεροι επαγγελματίες,
δημοσιογράφοι, διαφημιστές, δικηγόροι, έμποροι, εργολάβοι, μηχανικοί κλπ.

Αθλητές & Ιπτάμενο Προσωπικο

Για αθλητές και ιπτάμενο προσωπικό υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 
Τι Καλύπτει
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ & / ή  ΑΣΘΕΝΕΙΑ

(Μόνιμη Ολική Ανικανότητα)

Το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι  1.000.000 €
(με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών).

ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι  1.000.000 €  (με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών).

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα με ελάχιστη απαλλαγή 28 ημερών.

Το 60% του εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό 5.000 € κατά εβδομάδα και μέχρι 104 εβδομάδες.

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα με ελάχιστη  απαλλαγή 28 ημερών τουλάχιστον.

Το 60% του εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό  5.000 € κατά εβδομάδα και μέχρι 52 εβδομάδες.

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ !!