Προσωπικό Ατύχημα

Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει πως με ένα μικρό ετήσιο ποσό ασφάλισης μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες στην περίπτωση προσωπικού ατυχήματος.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα % από ατύχημα (κατά ασφαλιστικό έτος και για όλα τα ασφαλισμένα άτομα)
150.000 120.000 90.000
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια (κατά ασφαλιστικό έτος και για όλα τα ασφαλισμένα άτομα) 5.000 4.000 3.000
Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα (κατά ασφαλιστικό έτος και για όλα τα ασφαλισμένα άτομα) 3.000 3.000 3.000
Επείγουσα μεταφορά για νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια Ισχύει Ισχύει Ισχύει
Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο Ισχύει Ισχύει Ισχύει
Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα (μόνο για τον ασφαλισμένο) 400 330 270
Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα (για τον ασφαλισμένο, τον/την σύζυγο) 530 460 350
Για κάθε παιδί 60 50 40
Ειδική Προσφορά για ατομική κάλυψη (για δάνεια, υποχρεώσεις κλπ)
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα % από ατύχημα (κατά ασφαλιστικό έτος μόνο για τον ασφαλισμένο)
150.000 120.000 90.000
Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα (μόνο για τον ασφαλισμένο) 300 250 180
  • η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο, 365 ημέρες/χρόνο
  • οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ
  • για ανθρώπους των οποίων το επάγγελμα δεν έχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα π.χ. δουλειά γραφείου, ιατρείου κλπ