Ζωής

Απλές ασφάλειες ζωής
Τα ασφαλιστικά προγράμματα ζωής περιορισμένης χρονικής διάρκειας παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του μέσα από τη σύναψη ασφαλιστικού προγράμματος συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο παρέχει άμεσα αποζημιώσεις σε περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού (απώλεια ζωής). Τα προγράμματα παρέχονται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, οι οποίες μπορεί να αυξηθούν ανάλογα με τις επιπλέον απαιτήσεις του ασφαλισμένου πελάτη για τη δημιουργία του κατάλληλου προγράμματος που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Οι απλές ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ένα από τα κυριότερα προγράμματα απλών ασφαλειών ζωής είναι:

 • Η πρόσκαιρη απλή ασφάλεια απώλειας ζωής.Ισόβιες ασφάλειες
  Τα ασφαλιστικά προγράμματα ισόβιας χρονικής διάρκειας παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη – ασφαλισμένο να εξασφαλίσει, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το μέλλον της οικογένειάς του σε περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού (απώλεια ζωής). Τα προγράμματα παρέχονται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις επιπλέον απαιτήσεις του πελάτη για τη δημιουργία του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Οι ισόβιες ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να συμμετέχει στα κέρδη που θα προκύψουν από τις αποδόσεις των επενδυόμενων κεφαλαίων. Επίσης παρέχεται στο πελάτη η δυνατότητα εξαγοράς του προγράμματος, εάν το επιθυμεί. Οι ισόβιες ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  Ένα από τα κυριότερα προγράμματα απλών ασφαλειών ζωής είναι:
 • Το πρόγραμμα ασφάλισης απώλειας ζωής ισόβιας χρονικής διάρκειας με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής ασφαλίστρων.Μικτές ασφάλειες
  Οι μικτές ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του μέσω ενός ασφαλιστικού προγράμματος ζωής συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης, οι μικτές ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής του πελάτη στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προβεί στην εξαγορά του προγράμματος, εάν το επιθυμεί. Οι μικτές ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  Τα κυριότερα προγράμματα μεικτών ασφαλειών είναι:
 • Μικτή αυξανόμενη ασφάλεια ζωής με συμμετοχή στα κέρδη
 • Ειδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα τμηματικών καταβολών και αυξανόμενου κεφαλαίου.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις ασφάλειες ζωής, παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail και το τηλέφωνο σας και πατήστε AποστολήΘα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.