Οχήματα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφαλίστε τα οχήματα σας στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, με τα πιο ευέλικτα και αξιόπιστα προγράμματα.
Σε συνεργασία με τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλίζουμε τα οχήματα σας για ζημιές, κλοπή, ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη κλπ.

Πακέτα ασφάλισης

1.απλό
 • Σωματικές Βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Θραύση Κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προστασία Bonus Malus
 • Νομική Προστασία
 

2.μέσο
 • Σωματικές Βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Θραύση Κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)
 • Πυρκαγιά
 • Ολική Κλοπή (απώλεια του οχήματος & μη εύρεση του εντός 60 ημερών)
 • Μερική Κλοπή (κλοπή των στερεά προσδεδεμένων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη χρήση και λειτουργία του αυτοκινήτου )
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Θεομηνίες
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προστασία Bonus Malus
 • Νομική Προστασία
 

3.πλήρες
 • Σωματικές Βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Θραύση Κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)
 • Πυρκαγιά
 • Ολική Κλοπή & μερική κλοπή ( κλοπή και ζημία των στερεά προσδεδεμένων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη χρήση και λειτουργία του αυτοκινήτου )
 • Ζημιές Ιδίου αυτοκινήτου ( Μικτή )
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Θεομηνίες
 • Δολιοφθορές
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προστασία Bonus Malus
 • Νομική Προστασία